Ontmoetings Plek van Kempenclub op Facebook

 • Een maandelijkse ontmoetingsplek zou fijn zijn :
  • Op een vaste zoveelste dag van de maand, op een vaste locatie
  • Waar je info kunt vragen, en je aanmelden voor KempenClub
  • Waar je meteen al kennis kunt maken met wat kempen club leden
  • Met mogelijk presentaties met tekst en uitleg en demo over kempenclub en facebook.
 • Zo een reguliere ontmoetings plek is er nog niet.
 • Het beste wat er nu is, is de KempenClub Cafe, op elke 3e zondag van de maand. Zie de evenementen voor meer info.
 • Wat houdt je tegen ? Gewoon beginnen ! Bedenk een leuk terrasje of gelegenheid en nodig Kempenclub uit !