Facebook Tips voor Kempenclub op Facebook

Informatie

Veilig Facebook

 • Facebook moet goed ingesteld worden
  • om de reklame er uit te houden
  • om te zorgen dat alleen gewenste personen bij jouw informatie kunnen
 • Zet geen info op facebook die niet publiekelijk gezien mag worden.
 • De voordelen van facebook benutten en de nadelen uitzetten :
  • Facebook : loop alle instellingen door en zet zo veel mogelijk dicht en/of uit.
  • Facebook : Verjaardagen app : niet gebruiken vanwege de verplichting om je gegevens beschikbaar te stellen.